HLLH blev skabt i 1999 på basis af en lokal løbe entusiast – Søren Mikkelsen – som synes det var dejligt at løbetræne, men som savnede nogen at træne sammen med. Søren satte en annonce i avisen og søgte efter ”løbemakkere”.

I de kommende 10 år udvikledes løbeholdet – der kom indkøb af løbetøj – der kom sponsor til løbetøjet – der var en frivillig, der meldte sig til at lave en hjemmeside – der kom en årlig ”generalforsamling”, kaldet ”æbleskivemødet”  som afholdes hvert år 3. juledag etc.

I forbindelse med 10 års jubilæet var der enighed om at starte det første begynderhold”. 10 mand havde meldt sig som ”trænere” – og man havde internt på holdet håbet på deltagelse fra 10-20 personer – der kom 75 til første træning – den første lørdag i januar.

I de kommende år blev der stort set hvert år startet et begynderhold. Der mødte generelt flere og flere op til træningsturene.

Basis for løbeholdet har igennem alle årene været de faste træningsture. Samlingssted og tidspunkt har ændret sig over årene, men der er rigtig mange mennesker, der har haft stor glæde af den uformelle omgangstone, den store hjælpsomhed, der altid har præget deltagerne, den gensidige og godmodige tone,men også den gensidige støtte, der har hersket, når en deltager har haft ønske om at nå et bestemt mål.

I løbet af 2012 viste behovet for en foreningsdannelse sig. HLLH var nu vokset så stor, at anarkiet ikke rigtig fungerede mere. En gruppe faste deltagere tog initiativ til foreningsdannelse, og fik støtte af et stort flertal til at gå videre med planerne.